V košíku je 0 položek

O klubu - pravidla

Úplné podmínky a pravidla věrnostního programu "Farm Frites Klub"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek a pravidel věrnostního programu "Farm Frites Klub" (dále jen "program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedeného programu na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Organizátorem a zadavatelem věrnostního programu je:
Farm Frites CZ, s r.o.,
se sídlem Bohrova 1638/10
142 00 Praha 4,
Česká republika,
IČ: 25741748
(dále jen "organizátor", "zadavatel")


Termín a místo konání věrnostního programu:

1. Účast ve věrnostním programu:

2. Katalog odměn:

3. Členství v programu je dobrovolné a zadavatel jej poskytuje účastníkům programu bezplatně.

4. Organizátor věrnostního programu si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů a zaslaných objednávek. Do programu nebudou zařazeny registrační formuláře a objednávky, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky programu, anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v programu.

5. Účastníkům bude jimi objednaná cena doručena organizátorem na adresu uvedenou v objednávce/přihlášce nejpozději do 6 týdnů od doručení správného počtu nasbíraných bodů/symbolů brambor odpovídající objednané odměně.

6. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení objednávek cen v programu a cen následně zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

7. Vady na zboží:

8. V případě, že se účastníkovi nepodaří doručit cenu na jím uvedenou poštovní adresu či předat jinak dle předem sjednaných pokynů, zaniká právo účastníka na získání této ceny.

9. Účastí v programu vyjadřuje účastník svůj výslovný souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazuje se je plně bez výhrad dodržovat.

10. Účastník věrnostního programu je oprávněn dle vlastního uvážení členství v programu kdykoliv zrušit a to písemně formou doporučeného dopisu doručeného na adresu Farm Frites CZ , s. r. o., Bohrova 1638/10, 142 00 Praha 4.

11. Účast v programu ani ceny není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

12. Organizátor programu si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla, bodové hodnocení, ceny apod.

13. Účastí v programu projevuje každý účastník svůj souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po dobu 5 let od skončení tohoto programu.

14. Účastník vyplněním registračního formuláře a objednávky souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje v rozsahu tohoto formuláře byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovány společností Farm Frites CZ s.r.o., jako správcem, se sídlem Bohrova 1638/10, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25741748 za účelem členství ve věrnostním programu a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník programu, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

15. Z programu jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se účastníkem věrnostního programu stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, žádná z cen věrnostního programu se jim neodevzdá.

16. Korespondenční adresa věrnostního programu: Farm Frites CZ , s. r. o., Bohrova 1638/10, 142 00 Praha 4.

17. Tato úplná pravidla a podmínky včetně katalogu cen, bodové hodnoty výrobků Farm Frites věrnostního programu jsou k dispozici na těchto stránkách.

NOVÉ ODMĚNY PRO ROK 2018!
Celá řada nově zařazených odměn ve všech kategoriích nabídky Farm Frites Klubu.

---

Zaregistrujte se a obdržíte Šek na body gratis v hodnotě 20 bodů! Dárek Platí pouze pro zákazníky, kteří ještě nejsou v našem klubu zaregistrováni.

Farm Frites CZ s.r.o. - idatabaze.czPotraviny - idatabaze.cz